Vertalingen

Vertalingen

De vertaalbijbel is een bijbelvertaling, waaraan nog verder gewerkt moet worden. Het vertaalwerk moet nog voortgezet worden. De vertaalbijbel is geschreven in een Nederlands dat elke lezer of lezeres, voor wie Nederlands de moedertaal is of tenminste een zeer vertrouwde taal is (geworden), nog zelf verder kan vertalen.

ONTDEK DAT JE DE BIJBEL ALTIJD IN EEN V E R T A L I N G LEEST !

Elke Nederlands sprekende heeft echter met deze tekst vrijwel de Hebreeuwse en de Griekse bijbeltekst voor zich – zij het in een ‘vernederlandste’ vorm. Deze tekst nodigt elke Nederlands sprekende er toe uit de bijbelteksten te gaan vertalen, zich daarover met anderen te verstaan en zich eventueel naar anderen toe te verantwoorden – kortom:

MAAK JE EIGEN BIJBELVERTALING – S A M E N !

Het ontoegankelijke Nederlands is ontstaan door de Hebreeuwse tekst van het Oude Testament (voortaan aangeduid met ‘TeNaKh’) en de Griekse tekst van het Nieuwe Testament (voortaan aangeduid met ‘Goednieuws-boodschap’) zo condordant en idiolect1 als maar mogelijk is te vertalen. Dat levert een ruwe, ongepolijste en nog nauwelijks geïnterpreteerde tekst op.

DURF S A M E N TE INTERPRETEREN!

Deze vernederlandsing is voorzien van voetnoten. Deze voetnoten helpen om aan de vertaling betekenis te verlenen; ook worden daar andere vertalingen besproken; tenslotte wordt daarin verwezen naar de NEDERLANDSE WOORDENLIJST , waarin vele ongebruikelijke Nederlandse woorden kort worden toegelicht vanuit het Hebreeuws en het Grieks. Sommige bijbelboeken of delen daarvan zijn uitgelegd.

Auteur: a.k.van kooij

Op basis van het werk van een vertaalgroep van 1968-2007.

Podcasts

Sinds 2018 verschijnen er regelmatig podcasts, waarin vertaalbeslissingen behandeld worden. Deze vind u hier.

Revisie

Op 29 november 2018 waren alle canonieke boeken van de bijbel volledig vertaald volgens een methodische en consequente toepassing van concordantie en idiolectie.

Vanaf januari 2019 wordt er gewerkt aan een revisie. Allereerst worden de in de loop van de jaren ingeslopen inconsequenties gecorrigeerd, tegelijk worden de vooral in de voetnoten optredende type- en spelfouten hersteld; ook worden oneffenheden en onduidelijkheden in de zinsbouw verholpen. Tenslotte worden de opmerkingen en adviezen van lezers en lezeressen verwerkt.

Tenach

Goednieuwsboodschap

_______________________

1De termen ‘concordant’ en ‘idiolect’ worden onder ‘Vertaalbijbel’ nader toegelicht