Verantwoording

van opvallende vertaalbeslissingen aangaande Hebreeuwse (en Griekse) woorden

In elk artikel wordt onderzoek gedaan naar:

 • het bereik van het Hebreeuwse (Griekse) woord,
 • de keuze van het verbindende Nederlandse woord,
 • de gevolgen voor het taalgebruik in het Nederlands en
 • (eventueel) de gevolgen voor de theologie.

Aan de orde komen:

 • de functie van het stamwoord in het Hebreeuws als Semitische taal;
 • de aard van de werkwoordsvormen vooral in het Hebreeuws – maar ook in het Grieks;
 • de etymologische gegevens;
 • de zogenaamde homoniemen;
 • de zogenaamde synoniemen.
 • het karakter van de Nederlandse taal als Indogermaanse voorzetseltaal;
 • het grote verschil tussen de bijbelse context en de actuele Nederlandse context;
 • de invloed van de keuze van het betreffende Nederlandse woord in de vertaling op de betekenis ervan in het huidige Nederlands.
 • de gevolgen voor de zo kwetsbare omgang met de Joodse synagoge;
 • de invloed van de oude Griekse vertaling van het OT, de Septuaginta (LXX);
 • de invloed op de gangbare christelijke theologie.

Per artikel is de aandacht voor de verschillende thema’s ongelijk.

De reeks woorden die hieronder besproken worden is nog onvolledig en de tekst ervan kan nog gewijzigd dan wel aangepast worden vanwege ‘voortschrijdend inzicht’ en (eventueel) vanwege kritische op- en aanmerkingen van lezers – via contact@vertaalbijbel.nl.

OVERZICHT VAN DE BESPROKEN WOORDEN;                                                                  

het gezochte woord aanklikken voor bovengenoemde verantwoording

afscheid

pad

stichten

toezeggen

vallen

veranderen

verdoofd raken

vertrouwen

voetstamp

voete-been

vore-stellen

waarhouden

walgneus

wel-oog

zich voorestellen

zwaarte