Woordenlijst – D

ABDEGKHIJLMNOPRSTUVWZ
Derde-man

Het Hebreeuwse woord voor “drie”, SháLoSh, is de stam van een werkwoord, dat “in drieën delen” betekent, of “in de derde plaats doen”. Het gaat daarbij eigenlijk om die derde plaats / plek. De derde plek op een strijdwagen is voor de sterkste en meest bewapende strijder. En zo krijgt dit stamwoord in de vorm van SháLieJSh de betekenis van de beste strijder of ruiter. Het is daarom belangrijk om deze samenhang ook in een vertaling te laten horen, omdat zo duidelijk wordt, dat telwoorden in het hebreeuws geen aantallen aangeven, maar vertelwoorden zijn. Het Hebreeuwse woord SháLieJSH kunnen we dus beter met “derde-man” vertalen.

Diaspora

Het Griekse woord is diaspora. Het komt in het NT maar een paar keer voor, behalve hier nog in Joh.7:35, I Petr.1:1. In de LXX komt het ook elf keer voor. Het is daar de vertaling van maar liefst zes Hebreeuwse woorden. Twee teksten zijn hier veelzeggend. In Deut.28:25 (SV): en gij zult door alle koninkrijken der aarde verontrust worden, vertaalt de LXX het Hebr. woord ZàNGæWáH met gij zult in diaspora zijn.. In Ps.147:2 (SV): De HEERE bouwt Jeruzalem, Hij vergadert Israëls verdrevenen, vertaalt de LXX het Hebreeuwse woord NáDàCh (= dolen) weer met: die van de diaspora van Israël. En deze twee teksten in de oude Griekse vertaling van het OT laten zien hoe dit voor de Joodse gemeenschappen later zo beladen woord ook in het NT gaat functioneren. Ook daar betreft dit woord Joodse gemeenschappen, al gaat in de brieven van Jacobus en Petrus om Jezus de Christus volgende Joodse gemeenschappen

Af/ver/weg-Duwen

Grieks: aphièmi: dit werkwoord komt in het NT veel voor in verschillende betekenissen zoals vergeven, toelaten, wegsturen etc. In de LXX wordt het dan ook gebruikt voor heel veel verschillende Hebreeuwse woorden. Met “af/ver/weg-duwen” proberen we hier die typisch Griekse samenhang te laten horen. Vooral bij het woord “vergeven” is dat even wennen. Het maakt ons erop attent, dat ook het zo vertrouwde, zeg maar afgesleten, woord “vergeven” een vorm van “geven” is en dat is een actie, die wat vergt. Het heeft ook iets van “ver-dragen”, “verstouwen” zoals we in het Nederlands kunnen zeggen.