Woordenlijst – E

ABDEGKHIJLMNOPRSTUVWZ
Eerder(e)

Hebreeuws: RieAShóWN

Eerst

Hebreeuws: RéAShieJT, ook eersteling . Het wordt ten onrechte ook met “begin” vertaald, zoals in Gen.1:1. Maar het gaat in dit woord niet over tijd, maar om rangorde.

Eerstdeel

Hebr. RaóSh, meestal met “hoofd” vertaald, maar de kernbetekenis is “eerst”: dat wat het het eerste naar buiten komt bij de geboorte en dat lichaamsdeel, waar het eerst omgaat bij het contact tussen mensen: ons “eerstdeel”.Soms duidt het woord ook een “groepseerste” aan. Het Griekse woord kephalè dient begrepen te worden vanuit dit Hebreeuwse woord. Zie JONA blz. 23 e.v.

Ervezeling

Dit Hebreeuwse woord wordt meestal met “psalm” vertaald. Dat is eigenlijk een Grieks woord en in dat Griekse woord klinkt het woord “vezel” door. En dat is ook het woord dat in het hebreeuwse woord doorklinkt. In elkaar gedraaide vezels worden pezen op bogen – en zo wordt het gebruikt in de teksten van TeNaKh, en ze worden snaren op klankbodems. Een MiZ’MóWR, het opschrift boven deze psalm, is dus een vezelspel; de klank ligt diochtbij ons woord “vedel”. De tekst wordt “gevezeld” ofwel hier volgt een “ervezeling”.